ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(Overseas Employment E-Service)
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ

1. ประกาศรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ

2. วิธีการรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน


ข้อมูลทั่วไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่งคู่มือการใช้งานระบบ

1. วิธีการลงทะเบียนคนหางาน

2. วิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง (ครั้งแรก) และแจ้งกลับมาพัก RE-ENTRY

3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบริษัทจัดหางาน

4. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้างในประเทศส่งลูกจ้างไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป