ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(Overseas Employment E-Service)
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

ขอแจ้งงดให้บริการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น

ระหว่างวันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 18:00 น. ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 เวลา 06:00 น.ประกาศรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม


คู่มือการจองคิวสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง (สาธารณรัฐเกาหลี)

ระบบจะเปิดให้ทำการจองคิวการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

วิธีการสมัคร


ข้อมูลทั่วไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่งคู่มือการใช้งานระบบ

1. วิธีการลงทะเบียนคนหางาน

2. วิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง (ครั้งแรก) และแจ้งกลับมาพัก RE-ENTRY

3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบริษัทจัดหางาน


สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป