ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(Overseas Employment E-Service)
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการจองคิวสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง (สาธารณรัฐเกาหลี)

วิธีการจองคิว


ข้อมูลทั่วไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่งคู่มือการใช้งานระบบ

1. วิธีการลงทะเบียนคนหางาน

2. วิธีการใช้งานระบบเบื้องต้น

3. วิธีการแจ้งการเดินทาง

4. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบริษัทจัดหางาน


สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป