ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(Overseas Employment E-Service)
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการจองคิวสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง (สาธารณรัฐเกาหลี)

ระบบจะเปิดให้ทำการจองคิวการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 2 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

วิธีการสมัคร


ข้อมูลทั่วไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่งคู่มือการใช้งานระบบ

1. วิธีการลงทะเบียนคนหางาน

2. วิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง (ครั้งแรก) และแจ้งกลับมาพัก RE-ENTRY

3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบริษัทจัดหางาน


สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป