ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
(Overseas Employment E-Service)
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service)

ดำเนินการปรับปรุงระบบเสร็จสิ้นแล้ว

สามารถใช้งานได้ตามปกติ


ประกาศรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ

1. ประกาศรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศ


ข้อมูลทั่วไป

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางาน ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลสถานทดสอบฝีมือแรงงาน ข้อมูลสถานฝึกอบรม และข้อมูลตำแหน่งคู่มือการใช้งานระบบ

1. วิธีการลงทะเบียนคนหางาน

2. วิธีการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง (ครั้งแรก) และแจ้งกลับมาพัก RE-ENTRY

3. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับบริษัทจัดหางาน

4. คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้างในประเทศส่งลูกจ้างไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป